Polisi Preifatrwydd

Ein cyfeiriad gwefan yw: https://canicrosscymru.co.uk.

Gallwch ymweld a phori trwy ein gwefan heb ddatgelu unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch eich hun. Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis. Mae cwcis yn ffeiliau bach o lythrennau a rhifau sy’n cael eu storio ar eich cyfrifiadur os ydych chi’n cytuno. Maent yn ein helpu i wahaniaethu chi gan ymwelwyr eraill i’n gwefan i’n helpu i roi profiad da i chi pan fyddwch yn pori ac mae hefyd yn ein cynorthwyo i wneud gwelliannau iddo.

Mae rhai o’r cwcis rydym yn eu defnyddio yn cwcis dadansoddol sy’n ein galluogi i gyfrif nifer y bobl sy’n ymweld â’n gwefan a gweld ble maent yn ymweld â nhw. Efallai y byddwn yn defnyddio Google Analytics i’n helpu i wneud hyn.

Gall erthyglau ar y wefan hon gynnwys cynnwys wedi’i fewnosod (e.e. fideos, delweddau, erthyglau, ac ati). Mae cynnwys embeddedig o wefannau eraill yn ymddwyn yn yr un modd ag a yw’r ymwelydd wedi ymweld â’r wefan arall.

Efallai y bydd y gwefannau hyn yn casglu data amdanoch chi, yn defnyddio cwcis, yn ymgorffori tracio trydydd parti ychwanegol, ac yn monitro eich rhyngweithiad â’r cynnwys sydd wedi’i fewnosod, gan gynnwys olrhain eich rhyngweithiad â’r cynnwys wedi’i fewnosod os oes gennych gyfrif ac rydych wedi mewngofnodi i’r wefan honno.

Dychwelyd / Polisi Cyfnewid
Yn anffodus, gan fod hwn yn archeb unigryw penodol, gan gynnig pris ar gôst eitemau (nid er elw) i’n cwsmeriaid ac yn cynnwys rhagor o ostyngiad trwy ddefnyddio arian a enilliwyd o nawdd, ni allwn gynnig ad-daliadau neu gyfnewidfeydd.

Nwyddau Diffygiol
Os yw’r nwyddau’n ddiffygiol, dychwelwch atom o fewn 14 diwrnod o dderbynneb, heb eu defnyddio ac yn eu pecyn gwreiddiol. Unwaith y bydd y nwyddau yn cael eu derbyn a’u cadarnhau i fod yn ddiffygiol, byddwn yn cyfnewid yr eitem. Noder na roddir ad-daliadau.

Derbyn eich nwyddau
Codir £5 am bob archeb. Mae opsiwn hefyd i chi godi eich nwyddau am ddim yn y lleoliadau canlynol:

Aberdâr CaniX 30-31 Mawrth
Canu Pen-bre 20-22 Ebrill

Llwybr Mini Y Barcud Goch 27 Ebrill