Y Cenhedloedd Ffŵr

Dechreuodd Cwpan y Cenhedloedd CaniX ym 2016 fel cystadleuaeth rhwng cenhedloedd cartref y DU ac mae wedi tyfu mewn boblogrwydd flwyddyn ar ôl blwyddyn. Mae 3 penwythnos i gymryd rhan ynddynt: un ym Mharc Gwledig Pen-bre, De Cymru; un yng Nghastell Glamis, Yr Alban ac un ym Mharc Gwledig Cannock Chase, Lloegr. Mae’r dyddiadau i gyd yn y ddolen isod. Bydd medal pwrpasol yn cael ei wobrwyo i bob unigolyn a fydd wedi cwblhau’r 3 ras ym mhob lleoliad.

Hanes Enillwyr Cwpan y Genehdloedd Ffŵr

2016 Lloegr
2017 Yr Alban
2018 Yr Alban
A allai Cymru fod ar y brîg yn 2019?

Efallai mai gwlad fach yw Cymru, ond rydym ni’n llawn pobl brwdfrydig sy’n ddigon hyrt i redeg gyda ci neu ddau! Nid yw cyflymder yn bwysig, ond y cymryd rhan a chael hwyl sy’n holl bwysig.  Nawr gyda’n dillad cenedlaethol newydd gwych … rydyn ni’n siŵr o achosi pryder i’r Albanwyr a’r Saeson.

Gadewch i 2019 fod y flwyddyn rydym yn cau’r bwlch ar ein cystadleuaeth! Gadewch i ni ddod â’r cwpan gartref i Gymru!

Ond cofiwch nad yw’r crysau ar gyfer y Cenhedloedd Ffŵr yn unig, mae’r crys am Oes. Gwisgwch ef gyda balchder pan fyddwch yn hyfforddi, yn cymeryd rhan mewn rasys neu gwisgwch e i redeg mewn “parkrun” sy’n caniatau rhedeg ȃ chi!

Cymeryd rhan yma