Amdanom ni

Mae’r twf diweddar yng ngweithgareddau Canicross ar draws Cymru wedi dangos bod angen uno’r gwahanol grwpiau cymdeithasol a chlybiau strwythuredig i gyd gyda’i gilydd. Mae Canicross Cymru yn gymuned a fydd bob amser yn agored i dderbyn awgrymiadau ac adborth, er mwyn gwella a hyrwyddo’r gamp yma yng Nghymru, y DU, yn Ewrop a’r Byd.

Teimlwyd mai’r cam cyntaf i uno’r grwpiau a’r clybiau ledled Cymru oedd i greu crysau perfformiad sy’n adlewyrchu treftadaeth Cymru a natur y gamp a fyddai’n rhoi synnwyr o falchder cenedlaethol enfawr i’r rhedwyr.

Dechreuodd y daith yn Hydref 2018, pan atebodd 15 o unigolion o wahanol ranbarthau yng Nghymru yr alwad.  O’r diwrnod hwnnw ymlaen, dyma ffurfio tîm i greu crys unigryw ‘Canicross Cymru’!

Y Briff Dylunio

1. Ddim am elw (dillad ar bris côst)
2. Cynlluniwyd gan wirfoddolwyr o wahanol ranbarthau yng Nghymru
3. I’w adnabod fel dillad Canicross Cymreig
4. Dewisiadau ffît merched, dynion a phlant
5. Dewisiadau crys-T a fest
6. Dillad i’w cynhyrchu drwy “sublimation” (dyluniad wedi’i liwio i mewn i’r ffabrig)
7. Blaenoriath i gyflenwr dillad yng Nghymru
8. Noddwyr i fod yn berthnasol i’r dillad sy’n cael ei gynhyrchu (blaenoriath i rai â chysylltiadau Cymraeg neu Gymreig)
9. Nawdd arian i roi cymhorthdal ​​tuag at bris côst y dillad (nid er elw)

Trwy waed, chwys a dagrau, a llawer o eiriau teipiedig, cyflawnwyd y dasg ym mis Ionawr 2019. Bydd rhedwyr Cymru bellach yn hawdd i’w hadnabod mewn digwyddiadau a chystadleuaethau, ac mi fydd ganddynt fwy o synnwyr o berthyn i gymuned unigryw “canicross”.

Wedi’i ysgogi gan dîm brwdfrydig ac angerddol, ein nod yw cadw ein haddewid o greu crysau perfformiad unigryw ar gyfer rhedwyr canicross yng Nghymru, ac mynd ymlaen gyda’r nôd o hyrwyddo’r gamp wych hon i’r gymuned ehangach. Mae’n amser cyffrous i fod yn rhan o’r gamp yma!